Trong công nghệ thổi màng, nguyên liệu nhựa đầu vào được làm nóng chảy và thổi phồng thành dạng bóng màng, sau đó được cuộn thành các cuộn film thành phẩm hoặc phục vụ cho các bước gia công tiếp theo. Độ dày và trong của màng tùy thuộc và yêu cầu của thành phẩm.

Ngành bán lẻ

Sản phẩm thường gặp

Túi cuộn

Màng bọc thực phẩm

Túi siêu thị

Túi rác

Giải pháp

Nhựa sinh học

Các dòng nhựa sinh học được ứng dụng phổ biến trong ngành bán lẻ gồm BiONext 400, BiONext 500.
 
Ưu điểm: 

 

 •  Phân hủy sinh học hoàn toàn trong vòng 12 tháng sau khi sử dụng
 • Đầy đủ tính năng của thành phẩm trong một nguyên liệu đầu vào duy nhất
 • Đặc tính giữ ẩm trên bề mặt và ngăn cản hấp thụ oxy giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn
 • Dễ gia công

Giải pháp

Nhựa sinh học

Các dòng nhựa sinh học được ứng dụng phổ biến trong ngành bán lẻ gồm BiONext 400, BiONext 500.
 
Ưu điểm: 

 

 •  Phân hủy sinh học hoàn toàn trong vòng 12 tháng sau khi sử dụng
 • Đầy đủ tính năng của thành phẩm trong một nguyên liệu đầu vào duy nhất
 • Đặc tính giữ ẩm trên bề mặt và ngăn cản hấp thụ oxy giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn
 • Dễ gia công

Ngành y tế

Sản phẩm thường gặp

Túi zip đựng máu

Túi đựng nước biển

Túi đựng dụng cụ y tế

Túi thuốc tiêm chủng

Ngành nông nghiệp

Sản phẩm thường gặp

Màng phủ nông nghiệp

Màng nhà kính

Màng silage

Túi trồng cây

Giải pháp

Nhựa sinh học

Các dòng nhựa sinh học được ứng dụng phổ biến trong ngành bán lẻ gồm BiONext 400, BiONext 500.
 
Ưu điểm: 

 

 •  Phân hủy sinh học hoàn toàn trong vòng 12 tháng sau khi sử dụng
 • Đầy đủ tính năng của thành phẩm trong một nguyên liệu đầu vào duy nhất
 • Đặc tính giữ ẩm trên bề mặt và ngăn cản hấp thụ oxy giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn
 • Dễ gia công