Đào tạo PCCC

Đào tạo an toàn phòng cháy chữa cháy cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn khi xảy ra cháy nổ, tính chất nguy hiểm của các vật liệu gây cháy, quy trình chữa cháy cũng như thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *